POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DATA: 25.05.2018 r.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
QUERCO PROPERTY Sp. z o.o. („QUERCO”, „my” lub „nas”) rozumie znaczenie prywatności. Chcemy abyś czuł się bezpiecznie korzystając z naszej Witryny, a niniejsza polityka prywatności („Polityka”) ma pomóc Ci zrozumieć w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy informacje, które uzyskujemy o użytkownikach naszej Witryny.
1. INFORMACJE KTÓRE ZBIERAMY
Zbieramy informacje o Tobie bezpośrednio od Ciebie i automatycznie podczas korzystania przez Ciebie z naszej Witryny. Możemy łączyć informacje automatycznie z innymi informacjami, które zebraliśmy na Twój temat. Aby pomóc Ci chronić siebie i Twoje informacje, zachęcamy do podania tylko tych informacji, które są niezbędne do korzystania z naszej Witryny. Jeśli Ty lub jakikolwiek inny użytkownik Witryny wyśle wiadomość e-mail lub poda nam adres e-mail z dowolnego powodu, zastrzegamy sobie prawo do zachowania tego adresu e-mail w celu wysyłania przyszłych powiadomień zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
2. PLIKI COOKIE
Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na dysku twardym komputera w celu identyfikacji komputera na naszych serwerach. Jeśli Twoja przeglądarka jest skonfigurowana do akceptowania plików cookie, będziemy używać plików cookie do rozpoznawania Twojego komputera podczas Twojej wizyty w Witrynie, abyśmy mogli zapewnić Ci bardziej spersonalizowaną i usprawnioną obsługę oraz polepszyć jakość Witryny. Jeśli chcesz, możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie. Reklamy zewnętrznych reklamodawców mogą być wyświetlane w Witrynie. Jeśli klikniesz reklamę lub link innej firmy, możemy udostępnić anonimową informacje reklamodawcy, sieci reklamowej lub wydawcy internetowemu. Ponadto każdy taki reklamodawca, sieć reklamowa lub wydawca internetowy może używać plików cookie lub innych technologii do zbierania informacji podczas odwiedzania ich witryn internetowych. Informacje zbierane przez reklamodawców lub inne podmioty zewnętrzne podlegają indywidualnym zasadom ochrony prywatności. QUERCO nie bierze odpowiedzialności za treść polityki prywatności strony trzeciej.
3. WYKORZYSTANIE TWOICH INFORMACJI
Możemy wykorzystywać gromadzone przez nas informacje o Tobie, w tym dane osobowe, do:
1. Przeprowadzania badań i analiz dotyczących wykorzystania lub zainteresowania naszymi produktami, usługami lub treściami, produktami, usługami lub treściami oferowanymi przez inne podmioty. Robimy to, aby ulepszyć nasze produkty i opracować nowe produkty.
2. Komunikowania się z Tobą.
3. Komunikacji związanej z usługami. Możemy wysyłać do Ciebie wiadomości e-mail dotyczące usług w celu zapewnienia poprawnego działania Witryny.
4. Promocji. Możemy wysyłać Ci wiadomości e-mail o nowych ofertach lub innych wiadomościach o QUERCO lub o sprawach, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie istotne. Możesz zrezygnować z otrzymywania ich w dowolnym momencie.
5. Odpowiadania na Twoje wiadomości.
6. Administracji. Możemy skontaktować się z Tobą aby poinformować Cię o zmianach w naszych usługach, naszej ofercie i innych ważnych informacjach takich jak zmiany w Polityce lub o informacjach o bezpieczeństwie.
7. Reklamy. Możemy opracowywać i wyświetlać treści i reklamy dostosowane do Ciebie.
8. Ochrony praw i interesów. Wykorzystamy Twoje dane, aby chronić nasze prawa i interesy, a także prawa i interesy naszych użytkowników i każdej innej osoby, a także egzekwować niniejsze Zasady.
9. Zapewnienia przestrzegania prawa. Możemy wykorzystywać Twoje dane w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym nieformalnymi żądaniami ze strony organów ścigania lub innych organów rządowych.
10. Inne. Możemy również wykorzystywać Twoje dane do zarządzania naszą działalnością lub realizacji działań opisanych w momencie przekazywania danych.
4. UDOSTĘPNIANIE I UJAWNIANIE INFORMACJI
Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszej Polityce lub gdy poinformujemy Cię o tym fakcie i damy Ci możliwość zrezygnowania z udostępniania Twoich danych osobowych. Informacje, które zbieramy o Tobie, w tym dane osobowe, udostępniamy w następujący sposób:
1.Nigdy nie sprzedamy Twoich danych stronom trzecim. Korzystamy z usług innych firm, agentów lub wykonawców („Usługodawców”) w celu świadczenia usług w naszym imieniu lub w celu świadczenia nam usług. Na przykład możemy angażować usługodawców w świadczenie usług takich jak marketing, reklama, komunikacja, infrastruktura i usługi informatyczne, w celu świadczenia usług, dochodzenia należności oraz analizowania danych (w tym danych o interakcjach użytkowników z naszą witryną). Usługodawcy ci mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych lub innych informacji w celu zapewnienia realizacji usług. Ponadto niektóre z żądanych przez nas informacji mogą być gromadzone przez dostawców zewnętrznych w naszym imieniu. Wymagamy od naszych usługodawców, aby podjęli uzasadnione środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych które im dostarczamy. Nie upoważniamy ich do wykorzystywania ani ujawniania danych osobowych użytkownika, z wyjątkiem związanym ze świadczeniem usług.
2. Możemy ujawnić twoje dane obecnym lub przyszłym oddziałom lub spółkom zależnym w celach badawczych, marketingowych i innych celach zgodnych z niniejszą Polityką prywatności.
3. Jeśli uważamy, że ujawnienie danych jest niezbędne aby spełnić wymogi prawne, m.in.;odpowiedzieć na wezwanie, nakaz sądowy lub inną podstawę prawną; w celu egzekwowania obowiązujących warunków użytkowania lub niniejszych Zasad, w tym dochodzenia w sprawie potencjalnych ich naruszeń; w celu ochrony bezpieczeństwa, praw lub własności publicznej, jakiejkolwiek osoby lub QUERCO; wykrywać, zapobiegać lub w inny sposób rozwiązywać problemy, bezpieczeństwo lub problemy techniczne lub nielegalne działania; lub jako dowód w postępowaniu sądowym, w którym jesteśmy zaangażowani, w ramach postępowania sądowego.
4. W przyszłości możemy dokonać fuzji, przejęcia, ogłosić bankructwo, rozwiązanie, reorganizację lub podobną transakcję lub postępowanie które wiąże się z przekazaniem informacji opisanych w niniejszej Polityce. W takich sytuacjach informacje o klientach są zazwyczaj jednym z aktywów biznesowych, które są przekazywane lub nabywane przez stronę trzecią. Jeżeli zostaniemy przejęci przez inną firmę lub połączeni z nią, jeśli sprzedamy lub przeniesiemy działalność gospodarczą lub aktywa do innej
firmy, w mało prawdopodobnym przypadku postępowania upadłościowego lub w ramach jakiegokolwiek innego podobnego przeniesienia własności.
5. Możemy ujawniać zbiorcze lub anonimowe informacje o użytkownikach w celach marketingowych, reklamowych, badawczych, zgodności lub w innych celach.
5. WYBÓR
1. Jeśli nie chcesz otrzymywać promocyjnych wiadomości e-mail od nas, możesz zrezygnować w dowolnym momencie, korzystając z linku rezygnacji zawartego w samym e-mailu. Pamiętaj, że przetworzenie Twojego żądania może zająć do dziesięciu (10) dni.
2. Funkcja pomocy przeglądarki powinna zawierać instrukcje dotyczące ustawiania komputera w celu akceptowania wszystkich plików cookie lub nieotrzymywania plików cookie w dowolnym momencie.
6. BEZPIECZEŃSTWO QUERCO stosuje pewne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych przed nieautoryzowanym dostępem, zachowania dokładności danych i zapewnienia właściwego wykorzystania Danych. Gdy dostęp do Usług jest możliwy za pośrednictwem Internetu, technologia TLS (Transport Layer Security) chroni dane klienta za pomocą uwierzytelniania serwera i szyfrowania danych. Te technologie pomagają zapewnić, że Dane Klienta są bezpieczne i dostępne tylko dla Klienta, do którego dane należą, oraz dla tych, którym Klient udzielił dostępu. QUERCO wdraża również inne zaawansowane rozwiązania technologiczne, aby zapobiec zakłóceniom lub dostępowi ze strony zewnętrznych intruzów. QUERCO oferuje rozszerzone funkcje bezpieczeństwa w ramach Usług, które umożliwiają Klientom konfigurowanie ustawień bezpieczeństwa na poziomie, który uznają za konieczny, takich jak wymuszone zmiany haseł i ograniczenia IP. Klienci są odpowiedzialni za utrzymanie bezpieczeństwa i poufności swoich nazw użytkowników i haseł QUERCO.
7. PRAWA DO DOSTĘPU I KONTROLI DANYCH OSOBOWYCH Dla danych osobowych które mamy o Tobie:
1. Usuń dane: możesz poprosić nas usunięcie wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych.
2. Zmień lub popraw dane: możesz edytować swoje dane osobowe. Możesz także poprosić nas o zmianę, aktualizację lub poprawienie danych w określonych przypadkach, szczególnie jeśli są one niedokładne.
3. Ograniczenie wykorzystania danych: Możesz poprosić nas o zaprzestanie używania wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych.
4. Prawo dostępu lub zabrania danych: Możesz poprosić nas o kopię swoich danych osobowych. Przechowujemy Twoje dane osobowe, gdy Twoje konto istnieje lub w razie potrzeby, aby dostarczyć Ci Biuletyn. Obejmuje to dane dostarczone przez Ciebie lub inne osoby oraz dane wygenerowane lub uzyskane podczas korzystania z naszej Witryny. W niektórych przypadkach wybieramy zachowanie pewnych informacji w postaci zdepersonalizowanej lub zagregowanej.
8. LINKI OSÓB TRZECICH
Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych i aplikacji stron trzecich. Dostęp i korzystanie z takich powiązanych stron internetowych i aplikacji nie jest regulowane przez niniejszą Politykę, a jest regulowane przez politykę prywatności tych stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki informacyjne związane z takimi stronami lub aplikacjami stron trzecich.
9. PODSTAWY DO PRZETWARZANIA
Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe tylko w przypadku, gdy mamy legalne podstawy. Legalne podstawy obejmują zgodę (jeśli wyraziłeś zgodę), umowę (gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą i nasze uzasadnione interesy). Jeżeli polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, masz prawo do wycofania lub odrzucenia Twojej zgody w dowolnym czasie. Jeśli polegamy na uzasadnionych interesach, masz prawo do wyrażenia sprzeciwu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące legalnych baz, na których gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych. Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
10. ZMIANY W POLITYCE
Niniejsza Polityka obowiązuje od daty wejścia w życie określonej powyżej. Od czasu do czasu możemy zmienić tę Politykę, a jeśli to zrobimy, zamieścimy na tej stronie wszelkie zmiany. Jeśli nadal będziesz używać QUERCO po wprowadzeniu zmian, zgadzasz się na zmienioną Politykę.