ARTYKUŁ

Vetro w centrum logistyczno-magazynowym Torusa

Firma Vetro świadcząca usługi logistyczno-spedycyjne wynajęła w Kowalach k. Gdańska ponad 5,6 tys. m kw. powierzchni magazynowej oraz ponad 740 m kw. powierzchni biurowo-socjalnej. Obiekt należy do firmy deweloperskiej Torus. W transakcji najmu pośredniczyła firma Querco Property, a umowa podpisana została na okres 63 miesięcy.

Firma Vetro powstała w 2004 roku i od początku swojej działalności świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi logistyczno-spedycyjne w transporcie krajowym i międzynarodowym. Wykorzystuje Gdański Terminal Przeładunkowy wraz z przestronnym magazynem portowym o powierzchni 10 tys. m kw., dzięki któremu oferuje usługi przeładunkowo-składowe towarów. Rosnące potrzeby firmy skłoniły ją do zwiększenia potencjału magazynowego i administracyjnego.

- Do poszukiwania nowych przestrzeni magazynowych skłonił nas wzrost masy przeładowywanych i składowanych towarów. Ważnym czynnikiem było również uwolnienie powierzchni magazynowych dla towarów wymagających dozoru celnego, których obsługę realizujemy w naszym magazynie na terenie Wolnego Obszaru Celnego w Gdańsku. Towary niewymagające relacji burtowej i niebędące pod dozorem celnym zostały w całości relokowane do nowo pozyskanego magazynu w Gdańsk – Kowale - mówi Paweł Szpiller, General Manager Logistics w firmie Vetro.

Pozyskanie nowej powierzchni magazynowej w Gdańsk – Kowale, zlokalizowanej przy głównych trasach komunikacyjnych łączących porty Gdańska i Gdyni z siecią dróg krajowych, pozwala firmie zoptymalizować procesy logistyczne, ponadto także rozszerzyć zakres usług dla klientów portu Gdynia.

- Sądzimy, że zwiększenie powierzchni magazynowych wraz z poszerzeniem bazy potencjalnych klientów obsługiwanych przez port Gdynia będzie dla nas podstawą dalszego wzrostu i umocnienia pozycji na dynamicznie rozwijającym się rynku. Bardzo doceniamy profesjonalizm i zaangażowanie Querco Property w poszukiwanie i późniejszą finalizację umowy pozyskania powierzchni magazynowej, co uczyniło cały proces sprawnym i nieangażującym – dodaje Paweł Szpiller.

- Z firmą Torus współpracujemy już od długiego czasu, natomiast do tej pory głównie przy wynajmie powierzchni biurowych. Cieszymy się, że deweloper powierzył nam rekomercjalizację swojego budynku magazynowego, w trakcie której mogliśmy wykorzystać swoje doświadczenie. Prowadziliśmy rozmowy z wieloma firmami zainteresowanymi wynajęciem powierzchni, natomiast ostatecznie właściciel zdecydował się na podpisanie umowy z firmą Vetro. W naszym odczuciu jest to bardzo dobra decyzja dla obu stron. Vetro ma duże doświadczenie na rynku logistycznym w szczególności w obsłudze nietypowych towarów. W celu zwiększenia możliwości przeładunkowych i składowych firma postawiła na niezależny budynek, który spełnia wymogi do składowania szerokiego wachlarzu towarów i ich obsługi wózkami ciężkimi. Obiekt Torusa wpisał się w potrzeby Vetro - jest murowany, bez systemu tryskaczy, z posadzką o wysokiej nośności – co obecnie na rynku, gdzie dominują budynki A-klasowe, jest rzadko spotykane – komentuje Marek Boczula, COO w firmie Querco Property.

Centrum logistyczno-magazynowe usytuowane jest przy ul. Energetycznej 6 w miejscowości Kowale, graniczącej z południowo zachodnimi obrzeżami Gdańska,  w dynamicznie rozwijającej się strefie magazynowo – spedycyjnej wzdłuż obwodnicy Trójmiasta. Całą nieruchomość stanowi działka o powierzchni 23 tys. m kw., zabudowana halami magazynowymi z częścią biurowo-socjalną o łącznej powierzchni blisko 9100 m kw. Nowoczesne magazyny o wysokości składowania 6,5 i 9 m zostały wyposażone w siedem doków ładunkowych z hydraulicznymi rampami samopoziomującymi oraz dwa podjazdy dla samochodów dostawczych. Inwestycja realizowana była w trzech etapach w latach 2005-2008. Oprócz Vetro, obiekt użytkowany jest obecnie przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe oraz Przedsiębiorstwo Handlowe Chemia.

- Cieszymy się, że lokalizacja, jakość i funkcjonalność powierzchni w naszym centrum logistyczno-magazynowym w Kowalach spełniła oczekiwania firmy Vetro. Obecnie cała część magazynowa kompleksu jest wynajęta. Sektor magazynowy to dynamicznie rozwijająca się część rynku nieruchomości komercyjnych, co dostrzegamy i uwzględniamy w naszych planach rozwojowych, inwestycyjnych – mówi Marcin Piątkowski, dyrektor ds. komercjalizacji w firmie Torus.